Choose your preferred date
How many passengers are you booking?  

Filipino Salawikain

Passed on from generations to generations, with versions and translations varying from one region to another, Filipino proverbs or salawikain, reflect traditional Filipino beliefs, and customs. The wisdom it gives are encapsulated in short rhyming two-liners easy to remember.

My lola (grandmother) would use it while conversing with her peers. Or sometimes, to summarize her opinion. I never realized that they are nuggets of wisdom then. Glad I heard them often, and can now use it with ease and appropriateness.

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Mercy resides in God; deeds are in men.


Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda. - Jose Rizal
He who does not love the national language is worse than a smelly fish.

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.
A patriot who is wounded becomes more courageous.

Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis.
A broom is sturdy because its strands are tightly bound.

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
To a fearless person, no fence is high enough.

Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Whatever the tree, so is the fruit.

Kung walang tiyaga, walang nilaga.
If you don't persevere, you can expect no reward.

Kung may tinanim, may aanihin.
If you plant, you will harvest.

Huli man daw at magaling, naihahabol din.
It is never too late to offer anything that is good.

Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. A person who is outwardly calm has anger raging inside.

Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.
When the pot runs over, you need to spill some.

Kung di ukol, di bubukol.
If it is meant to be, it will never happen.

Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
When the sheets are short, one needs to make do.

Ang magalang na sagot, nakakapawi ng pagod.
A respectful retort wipes away weariness.

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.
Spend lavishly and you end up with nothing.

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.
What one learns in childhood he carries into adulthood.

Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.
Whoever talks much never does much.

Daig ng maagap ang taong masipag.
The early bird beats the industrious person.

Walang naninira sa bakal kundi sariling kalawang.
Nothing destroys iron but its own corrosion.

Walang lumura sa langit na di sa kanyang mukha nagbalik.
Nobody who spits upward does not spit on his face.

Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.
One who believes in gossip has no self-discipline.

Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.
There is no earthly bliss not watered by tears.

Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluwat.
Forthrightness ensures lasting relationship.

Ang araw bago sumikat nakikita muna’y banaag.
Early dawn precedes sunrise.

Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan.
One finds a way, or finds a reason to do something.

Do you have your own salawikain? Send them in now.


 
Date Slot Left Guaranteed